Google vezető mérnöke Marc Levoy, 2014-ben megalkotta az un. computational photography (fotografikus számítástudománynak vagy számítási fényképezés) alapjait. Ennek lényege, hogy a képben tárolt információkat valós időben elemzik és manipulálják. Nem a fény által továbbított látvány letárolásáról van szó, hanem a valóság szenzoros vizsgálatáról és a szenzorjelek kiértékeléséről.